ES Pastāvīgais strukturētās sadarbības (PESCO) ietvars

2017.gada 13. novembra kopīgajā Eiropas Savienības (ES) Ārlietu un Aizsardzības Padomē Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs parakstīja notifikāciju par Pastāvīgās strukturētās sadarbības (Permanent Structured Cooperation, PESCO) drošībā un aizsardzībā izveidi, tādējādi apliecinot Latvijas dalību sadarbības ietvarā un kļūstot par vienu no dibinātājvalstīm.

PESCO ir virknes ES dalībvalstu brīvprātīga vienošanās stiprināt sadarbību Eiropas drošības un aizsardzības jautājumos. PESCO dalībvalstis apņemas veikt atbilstošas finanšu investīcijas aizsardzībā, tostarp ekipējuma iegādei, koordinēt aizsardzības plānošanu, lai novērstu spēju iztrūkumu un uzlabotu spēku pieejamību krīžu risināšanai ārpus ES.

PESCO uzsākšana ir nozīmīgs solis ES dalībvalstu militāro spēju stiprināšanā. Tas papildinās NATO spējas un sekmēs ES-NATO praktisko sadarbību.

Militāro spēju attīstīšanu ir paredzēts ieviest dažādu projektu veidā, kas tiks izstrādāti līdz gada beigām. Latviju īpaši interesē dalība projektā, kas paredz paātrināt un uzlabot militārā personāla un transporta pārvietošanu Eiropā. Šāds projekts ļautu operatīvi reaģēt uz krīzēm, tai skaitā uz ES ārējām robežām, pārvietojot militāros spēkus, tostarp NATO spēkus.

Eiropai ir svarīgi attīstīt militāro loģistiku jeb, kā mēs to saucam, militāro Šengenu. ŠĪ ir arī laba starpnozaru sadarbības joma, jo ir vajadzība pēc uzlabojumiem infrastruktūrā – ceļi, tilti, ostas, lidostas. Tas ir svarīgi ne tikai aizsardzībai, bet visai tautsaimniecībai.

Pastāvīgās strukturētās sadarbības jeb PESCO ietvaros Latvija, sadarbībā ar līdzīgi domājošām valstīm turpina aizstāvēt pieeju par pakāpenisku visu saistību ieviešanu, īpaši resursu sadaļā, kā arī uzstāt uz PESCO atvērtību savstarpēji izdevīgai sadarbībai ar stratēģiskajiem sabiedrotajiem ārpus Eiropas Savienības. Latvija turpina dalību jau 2018. gadā aizsāktajos trīs PESCO projektos, kā arī 2021. gadā pievienojās diviem jauniem projektiem kiberjomā un jūras spēju jomā.