Starptautiskās operācijas

Nacionālo bruņoto spēku vienības, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtus un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dokumentus, piedalās starptautiskajās operācijās pēc to starptautisko organizāciju rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kurām sadarbojas Latvijas Republika, kā arī pēc Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) vai Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts lūguma.

Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās starptautiskajās miera uzturēšanas, miera nodrošināšanas, militārās operācijās un apmācību misijās (kuru mērķis ir īstenot ANO Statūtu 51. pantā noteiktās tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību) ANO vai citas starptautiskas organizācijas apstiprināta mandāta vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem, kā arī ar Saeimas, Ministru kabineta (MK) vai – likumā īpaši paredzētajā gadījumā – aizsardzības ministra lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās operācijās.

Lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās misijās un operācijās pieņem Ministru kabinets. Pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par atsevišķu īpaši sagatavotu Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās misijās un operācijās NATO vai ES dalībvalstīs.

Latvijas Republika var izveidot kopējas militārās vienības ar Eiropas Savienību un NATO, kā arī ar citām valstīm.

Nacionālo bruņoto spēku vienības, saskaņā ar Saeimas lēmumu, var nodot tās starptautiskās organizācijas vai valsts pārziņā, kura vada starptautisko operāciju – starptautisko operāciju veikšanai uz laiku un ar noteikumiem, ko nosaka Saeimas lēmums. Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar NATO vai ES dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem.

Starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos piedalās Nacionālo bruņoto spēku sastāvā esošie militārie formējumi un militārie formējumi, kuri īpaši izveidoti uz operācijai vai dalībai ātrās reaģēšanas spēkos noteikto laiku. Militāro formējumu komplektē no profesionālā dienesta karavīriem, zemessargiem un militārajiem darbiniekiem. Pirms piedalīšanās starptautiskajā operācijā un ātrās reaģēšanas spēkos militārā formējuma personāls apgūst apmācības kursu.

Slēdzot līgumu par profesionālo dienestu, karavīrs uzņemas godprātīgi pildīt militāro dienestu arī starptautiskajās operācijās. Protams, karavīram ir iespēja vai nu atteikties no dalības operācijā un izvēlēties dienestu tādā NBS vienībā, kura nav iekļauta dalībai starptautiskajās operācijās, vai atvaļināties rezervē. Lēmums par atteikšanos karavīram jāpieņem, pirms sākas apmācība dalībai operācijā.

Aizsardzības ministrija nodrošina militāro formējumu ar materiāl¬tehniskajiem un finanšu resursiem. Aizsardzības ministrija var vienoties ar citas valsts Aizsardzības ministriju, bruņotajiem spēkiem vai starptautisko organizāciju par militārā formējuma materiāltehnisko nodrošinājumu.

Šobrīd Latvijas bruņoto spēku karavīri pilda dienesta pienākumus šādās starptautiskās militārās operācijās un misijās: EUMAM UA – ES militārā atbalsta misija Ukrainai, EUNAVFOR Aspides – ES operācija Sarkanajā jūrā (dalība plānota 2024. g. otrajā pusē), EUNAVFOR MED IRINI – ES jūras operācijā Vidusjūras reģionā , UNTSO – ANO Pamiera uzraudzības organizācijas misija Izraēlā, UNIFIL – ANO miera uzturēšanas misija Libānā, KFOR – NATO operācijā Kosovā, NMI – NATO misijā Irākā, Inherent Resolve – Koalīcijas ISIL sakāvei vadīta operācija, IMSC SENTINEL – starptautiskā kuģniecības drošības atjaunošanas iniciatīvas vadītā koalīcijas operācija Hormuza jūras šaurumā.

 

NBS dalība starptautiskajās operācijās