Noturības veicināšana

Mūsdienu pasaulē krīze var pienākt negaidot; dabas katastrofas, satricinājumi elektroniskajā vidē u.c. draudi var radīt ķēdes reakciju, kuras rezultātā var tikt apgrūtināts ikdienas dzīves ritums – nestrādāt veikali, norēķinu kartes, var nebūt pieejams internets, ierobežota ūdens vai siltuma apgāde. Šādā situācijā būtisks ir katra iedzīvotāja ieguldījums krīzes risināšanā.

2020. gada 3. jūnijā Aizsardzības ministrija prezentēja bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kura mērķis ir palīdzēt sagatavoties iespējamajai krīzei. Bukletā ir ietverta svarīgākā informācija gan par to, kā cilvēks var sagatavoties iespējamajai krīzei, gan par to, kur meklēt palīdzību un informāciju. Tāpat bukletā ir iekļauti dažādi vērtīgi padomi, piemēram, ko iekļaut ārkārtas gadījumu somā, kādi ir mājās nepieciešamie medikamenti un kādi jautājumi jau šodien būtu jāpārrunā ar saviem ģimenes locekļiem, lai parūpētos par viņu drošību.

2024. gadā tapa bukleta “Kā rīkoties krīzes gadījumā” papildinātā versija. Tajā iekļauta informācija par ģimenes rīcības plānu krīzes situācijās, sniedzot praktiskas norādes plāna izstrādei, atbilstoši dzīvesvietai. Tāpat papildināta informācija par rīcību krīzes situācijā, ārkārtas gadījumam nepieciešamajām rezervēm un priekšmetiem, ko glabāt automašīnā.

Mācoties no Ukrainas pieredzes cīņā pret Krievijas okupācijas armiju, 2024. gadā tapusi rokasgrāmata “Kā rīkoties kara gadījumā”. Tajā iespējams uzzināt par krājumu veidošanu, komunikāciju un informācijas meklēšanu, rīcību apšaudes laikā vai nonākot kaujas zonā, savas mājvietas sagatavošanu kā patvēruma vietu, psiholoģisko noturību kara laikā, kā arī citu svarīgu informāciju par kara pārvarēšanu.

2024. gadā tapušas vadlīnijas "Pašvaldību sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un rīcība kara gadījumā", kuru mērķis ir informēt pašvaldību un Civilās aizsardzības komisiju vadītājus, kā arī par civilo aizsardzību atbildīgās amatpersonas par sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un sniegt ieteikumus rīcībai militāra apdraudējuma gadījumā.

Sadarbojoties Aizsardzības, Ārlietu un Kultūras ministrijām ar Latvijas diasporu virsorganizācijām 2022. gadā sagatavots buklets “Kā rīkoties krīzes gadījumā, ja dzīvo ārpus Latvijas”. Bukletā iekļauta informācija par rīcību krīzes pirmajās 72 stundās, kā arī par to, kā uzzināt, kas notiek Latvijā un kā atbalstīt Latviju krīzes vai militāra apdraudējuma pārvarēšanā, dzīvojot ārvalstīs.

Turpinot Aizsardzības ministrijas ieteikumus krīzes gadījumam, Latvijas Banka ir sagatavojusi informatīvo materiālu par finanšu pakalpojumu pieejamību un ieteicamo rīcību krīzes situācijā. Latvijas Bankas informatīvais buklets "Kas jāzina par naudu un finanšu pakalpojumiem krīzes situācijā" pieejams ŠEIT.

72h baneris