Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām

Projektu “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām” pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma īstenoja Vidzemes Augstskola. Projekts tapa 2022. gada laikā un tā mērķis bija izstrādāt starpdisciplinārus mācību materiālus, lai skaidrotu Latvijas valstiskuma pamatus un to aizstāvēšanas nozīmi ikviena Latvijas pilsoņa dzīvē vēsturiski un mūsdienu drošības kontekstā. Projekta laikā tapa mācību materiāls vairāk nekā 270 lappušu apjomā, 23 video sižetu cikls, kā arī trīs diskusiju raidījumu cikls sadarbībā ar Re:TV.

Mācību materiālā un video sižetos iekļauti tādi temati kā Latvijas valsts ideja un konstitucionālais pamats, Latvijas valsts neatkarības izcīnīšana – Latvijas Neatkarības karš (1918-1920), bruņota pretošanās okupācijas režīmiem, nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijai un Latvijas neatkarības atjaunošana, valsts nepārtrauktības doktrīna, stratēģiskā komunikācija Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā un mūsdienās, Latvijas bruņoto spēku atjaunošana un attīstība, starptautiskās sadarbības nozīme valsts aizsardzībā vēsturiski un mūsdienās, visaptveroša valsts aizsardzība un sabiedrības līdzdalība valsts aizsardzībā.

Mācību materiāla un video sižetu autori ir Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece Ieva Bērziņa, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps un Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš, kā arī Vidzemes Augstskolas multimediju laboratorijas vadītāja Iveta Auniņa. Sagatavotajos materiālos pētnieki ir iekļāvuši 30 sarunas ar nacionālās pretošanās kustības, Trešās atmodas un Nacionālo bruņoto spēku atjaunošanas procesa aculieciniekiem, dalībniekiem un līderiem.

Projekta sagatavošana finansēta no Kārļa Vīra un Annas Trēziņas-Vīras dāvinājuma līdzekļiem.

Ar video sižetu ciklu aicinām iepazīties Latvijas Armijas YouTube kanālā.