Pilotprojekts

2018. gada septembrī valsts aizsardzības mācības pilotprojektu uzsāka Skrundas, Kalnu, Tilžas, Alūksnes, Zemgales, Skaistkalnes, Jaunjelgavas, Raunas, Kalnciema, Balvu profesionālā, Staiceles Sporta profesionālā, Daugavpils 16., Rīgas 28. un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā.

Tikšanās laikā tika pārrunāta valsts aizsardzības mācības priekšmeta ieviešana skolās, galvenie izaicinājumi un ieguvumi.

No 2018. gada līdz 2020. gadam tika īstenots valsts aizsardzības mācības ieviešanas pilotprojekts, kurā piedalījās 13 vidējās izglītības iestādes. Pilotprojekta laikā gūtās atziņas sniedza būtisku ieguldījumu valsts aizsardzības mācības programmas parauga izstrādē, kā arī ļāva novērst atsevišķas nepilnības iecerētajā programmas īstenošanā. Integrējot jauno mācību priekšmetu izglītības programmās, izglītības iestādes saskārās arī ar vairākiem izaicinājumiem, piemēram, stundu plāna pielāgošanu tam, lai ik mēnesi vienā dienā izglītojamie varētu apgūt 8 nodarbības, jaunsargu instruktoru pilntiesīgu iesaistīšanu izglītības iestādes dzīvē u.c. Vienlaikus atsevišķas izglītības iestādes arī uzsvēra, ka valsts aizsardzības mācības īstenošana veicinājusi izglītojamo interesi par mācībām tieši šajā izglītības iestādē. Izglītojamajiem patīk praktiskās nodarbības ārā, iespēja "izkustēties", izmēģināt ko jaunu. Kopumā iezīmējās arī tas, ka izglītojamie, kuri apgūst valsts aizsardzības mācību, kļūst disciplinētāki, uzlabojas viņu uzvedība un aug pašapziņa. Priekšmetu ļoti labprāt apgūst arī meitenes.

Noslēdzoties valsts aizsardzības mācības pilotprojektam, sadarbībā ar valsts izglītības un satura centra speciālistiem tika sagatavots valsts aizsardzības mācības specializētā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai. Vispārizglītojošajās vidējās izglītības iestādēs izglītojamie valsts aizsardzības mācību apgūst 10.  un 11. klasē, profesionālās izglītības iestādēs – 2. un 3. kursā vai 1. un 2. kursā. Atbilstoši programmas paraugam Jaunsardzes centrs ir izstrādājis detalizētu nodarbības plānu katrai valsts aizsardzības mācības nodarbībai, tādējādi nodrošinot, ka mācību saturs ikvienā valsts aizsardzības mācības īstenošanas vietā ir identisks.