Atvaļināto karavīru veselības aprūpe

Tiesības saņemt Aizsardzības ministrijas apmaksātu veselības aprūpi ir atvaļinātiem karavīriem, kuri ir tiesīgi saņemt apmaksātu veselības aprūpi, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 59. panta 2. punktu:

 • invaliditātes, ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi (arodslimība);
 • sakarā ar aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu vai pēc aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanas un viņam ir piešķirta izdienas pensija;
 • gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta viņam noteikta invaliditāte ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi. Tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi saglabājas tikai uz invaliditātes laiku;
 • līdz 2004. gada 12. jūlijam, saglabājot viņam tiesības valkāt karavīra formas tērpu;
 • beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam vai izbeidzot profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa sakarā ar vienības (apakšvienības) likvidāciju vai reorganizāciju vai karavīru skaita samazināšanu, viņam ir piešķirta izdienas pensija un viņš ir nodienējis profesionālajā dienestā ne mazāk kā 25 gadus;
 • beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam un līgumu nepagarinot pēc vadības iniciatīvas vai izbeidzot profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa sakarā ar vienības (apakšvienības) likvidāciju vai reorganizāciju vai karavīru skaita samazināšanu, viņam ir piešķirta izdienas pensija un viņš līdz 2014. gada 31. decembrim ir nodienējis profesionālajā dienestā ne mazāk kā 22 gadus;
 • pirms atvaļināšanas ieņēmis Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatu.

Veselības aprūpei izlietotos līdzekļus kompensē saskaņā ar Ministru kabineta 20.08.2013 noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību”. 

Atlīdzības pieprasīšana

Pieprasot atlīdzību, jāiesniedz:

 • iesniegums atlīdzības piešķiršanai;
 • dokumenti, kas apliecina veselības aprūpes izdevumu un medikamentu apmaksu (čeki, rēķini u.c.)
 • dokuments, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu (ārstu nosūtījumi, recepšu kopijas u.c.).

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus kompensācijas piešķiršanai jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Sociālo lietu nodaļā:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu.

Pieprasot kompensāciju var izmantot veidlapu vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu iesniegumu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Atlīdzības saņemšana

Kompensāciju var saņemt, ieskaitot atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt!

Veselības aprūpes izdevumus kompensē ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc to saņemšanas.