Sadarbības iespējas ar ASV Aizsardzības departamentu

Abpusējais aizsardzības iepirkuma līgums

Latvija ir viena no 28 valstīm, kurai ar ASV ir noslēgts Abpusējais aizsardzības iepirkuma līgums (no angļu valodas – Reciprocal defence procurement – RDP agreement). 

RDP līguma valstis viena otrai paredz noteiktas priekšrocības uz abpusēja pamata saskaņā ar to nacionālo likumdošanu. Katrs RDP līgums nodrošina ietvaru komunikācijai starp iesaistītajām valstīm par tirgus pieejamību un iepirkuma procedūrām, kas saistītas ar efektīvu sadarbību aizsardzības jomā.

Katra valsts, kas ir noslēgusi RDP līgumu, automātiski iekļūst kvalificēto valstu sarakstā. Tas nodrošina godīgu konkurenci, atvieglo tirgus piekļuvi, nodrošina informācijas apmaiņu par saistīto likumdošanu, regulām un administratīvajām procedūrām, kas saitīti ar iepirkumu veikšanu.

ASV Aizsardzības departamenta ieteikumi sadarbības veidošanai:

  • Ceļvedis “Kā veikt biznesu ar Aizsardzības departamentu (no angļu valodas –  Doing Business with DoD) atrodams šeit;  
  • Uzņēmumam jābūt skaidri identificētam gala produktam, pakalpojumam vai komponentei;
  • Ar ASV iepirkumiem var iepazīties šeit;
  • Ja nepieciešams, ASV partneru potenciālai piesaistei ASV Aizsardzības departamenta iesaka sazināties ar tādām ASV aizsardzības industrijas asociācijām kā Gaisa Industriju asociācija (Aerospace Industries Association) www.aia-aerospace.org un Nacionālā Aizsardzības industriju asociācija (National Defense Industrial Association) www.ndia.org;
  • Reģistrēšanās Lēmumu pārvaldības sistēmā (System for Award Management), lai iegūtu unikālu vienības identifikatoru (Unique Entity Identifier – UEI) un Komerciālo un valdības vienības kodu (Commercial and Government Entity Code CAGE) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Komerciālo un valdības vienības kodu (North Atlantic Treaty Organization Commercial and Government Entity NCAGE);
  • Identificējiet pašreizējās Federālās un Aizsardzības departamenta līgumu iespējas šeit;
  • Abpusējie aizsardzības iepirkuma līgumi, izņēmumi un atteikšanās dati pieejami šeit;
  • U.c. skatīt vairāk pievienotajā prezentācijā par ASV Aizsardzības departamenta Iepirkumu aktualitātēm (U.S. Department of Defense Procurement Update);

Ārzemju salīdzinošās testēšanas programma 

ASV Ārzemju salīdzinošās testēšanas programma (Foreign Comparative Testing Program) izveidota, lai ASV Aizsardzības departaments atrastu un izvērtētu ārzemju izveidotas tehnoloģijas, kas var aizpildīt ASV spēju iztrūkumus un palielināt to gatavības līmeni.

Programma sniedz iespēju tehnoloģiju uzņēmumiem pieteikt savus produktus, sākot ar tehnoloģiju gatavības līmeni TRL6, un saņemt atbalstu tālākai produkta attīstībai. Papildu informācija pieejama pievienotajā prezentācijā un mājas lapā.