BOKSA trenera pakalpojums

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 3.RNC

Plānotais iepirkums: “Sporta veidu treneru pakalpojuma iegāde (BOKSA trenera pakalpojums)”

Tirgus izpētes mērķis: NBS NP 3.RNC ir ieinteresēts noskaidrot dažādu sporta veidu treneru pakalpojuma iegādes iespējas un izmaksas.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētē lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – linda.bekusova@mil.lv

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 25.09.2020. plkst. 16:00 (pēc minētā termiņa iesūtītie pieteikumi netiks ņemti vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

kpr. Linda Bekusova

Tel. +37167335631

Mob.+37126789873

e-pasts linda.bekusova@mil.lv