Datoru rezerves daļas un aksesuāri

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Datoru rezerves daļas un aksesuāri”

Tirgus izpētes mērķis:  Uzņēmumu informēšana par Pasūtītāja plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Pieteikumu par piedalīšanos tirgus izpētes procesā vai jautājumus, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, sūtīt uz e-pasta adresi – sintija.pulina@mil.lv.

Tirgus izpētes/jautājumu iesniegšanas termiņš: 16.09.2020. plkst. 17:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Sintija Pūliņa

Tālr.: (+371) 67804431

E-pasts: sintija.pulina@mil.lv