Dažādu preču iegāde mazumtirdzniecībā

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: Dažādu preču iegāde mazumtirdzniecībā

Tirgus izpētes mērķis: NP 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas, vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – sanita.aunina@mil.lv.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 16.04.2020. plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā). 

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Sanita Auniņa

sanita.aunina@mil.lv