Deratizācijas, dezinfekcijas un dezinsekcijas pakalpojumi uz kuģiem

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Deratizācijas, dezinfekcijas un dezinsekcijas pakalpojumi uz kuģiem

Tirgus izpētes mērķis: NP 1.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: renars.rubezs@mil.lv)

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 05.06.2023. plkst. 12:00

Tirgus izpētes kontaktpersona: Renārs Rubežs (tel.28657738, renars.rubezs@mil.lv)