Drānas kaujas formas KFT - JSS ugunsnoturīga iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Drānas kaujas formas KFT - JSS ugunsnoturīga iegāde

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: zigmunds.balodis@valic.gov.lv  

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 05.08.2024. plkst. 16:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Zigmunds Balodis

(tālr.: +371 2 8393254, zigmunds.balodis@valic.gov.lv).