Duālās aktīvās kaujas austiņas

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Zemessardzes štābs (ZSŠ)

Iepirkums: “Duālās aktīvās kaujas austiņas” 

Tirgus izpētes mērķis: ZSŠ ir ieinteresēts noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preci un vidējās tirgus cenas par duālām aktīvām austiņām.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: madara.bozevniece@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2019. plkst. 15:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

ZS 36.KAB Sakaru nodaļas priekšniece

Virssleitnante M.Boževniece                            

e-pasts: madara.bozevniece@mil.lv

tel. 26546308                                                    

 

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!