Dzeramais ūdens

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Plānotais iepirkums: Dzeramais ūdens

Tirgus izpētes mērķis: Noskaidrot komersantus, kas spējīgi veikt dzeramā ūdens piegādes saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu tehniskās specifikācijas projektu, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: andris.grugulis@mil.lv

Tirgus izpētes termiņš: 16.11.2020. plkst. 11:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Andris Grugulis

Tālr. +371 67892604

e-pasts: andris.grugulis@mil.lv