Ēdināšanas pakalpojums Zemessardzes vajadzībām Gulbenes, Madonas, Kuldīgas novados un Ventspils novados

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Tirgus izpētes mērķis: Zemessardzes štābs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas sniegt ēdināšanas pakalpojumu, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: velta.tillere@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 26.02.2023. plkst. 15:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Agris Sprancmanis (tālr.: 67335947, e-pasts: velta.tillere@mil.lv)