Glisādes vizuālās indikācijas sistēmas (PAPI Precision Approach Path Indicator) kalibrēšana un personāla apmācība atbilstoši ICAO Annex 14 militārajā lidlaukā “Lielvārde”

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Glisādes vizuālās indikācijas sistēmas (PAPI  Precision Approach Path Indicator) kalibrēšana un personāla apmācība atbilstoši ICAO Annex 14 militārajā lidlaukā “Lielvārde”

Tirgus priekšizpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (komersantam): Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: janis.grantins@mil.lv .

Tirgus priekšizpētes termiņš: līdz 20.10.2020. plkst.: 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Jānis Grantiņš

Tālr.: +371 20248494

janis.grantins@mil.lv