Grunts un gruntsūdens sanācija ar naftas produktiem piesārņotā vietā objektā “Bataljons” Stopiņu novadā

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: VAMOIC

Plānotais iepirkums: “Grunts un gruntsūdens sanācija ar naftas produktiem piesārņotā vietā objektā “Bataljons” Stopiņu novadā”

Tirgus izpētes mērķis: VAMOIC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: agnese.krauze@vamoic.gov.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 23.04.2019. plkst. 16:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona: VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departamenta Vides kvalitātes nodrošinājuma nodaļas vecākā pārvaldes referente Agnese Krauze, agnese.krauze@vamoic.gov.lv