Hibrīda mobilais LED gaismas masts (stabs)

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Iepirkums: „Hibrīda mobilais LED gaismas masts (stabs)”.

Pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs (NP 2.RNC)

Tirgus izpētes mērķis: NP 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas Iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: andris.silkans@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 23.11.2018.

Tirgus izpētes kontaktpersonas:  Andris Silkāns, mob. tel. 29148729, andris.silkans@mil.lv