Hidrotērpi Gaisa spēku personāla vajadzībām

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānoto iepirkumu nosaukums: “Hidrotērpi GS personāla vajadzībām

Tirgus priekšizpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: kaspars.bicols@mil.lv.

Tirgus priekšizpētes termiņš: līdz 18.01.2021. plkst. 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Kaprālis Kaspars Bičols

kaspars.bicols@mil.lv