Individuālā ekipējuma apkope

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: Individuālā ekipējuma apkope

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu plānotā iepirkuma tehnisko specifikāciju šim tirgus izpētes priekšmetam, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi zigmunds.balodis@vamoic.gov.lv.

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 05.03.2020., plkst. 23:59 pa e-pastu.

 Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra pārvaldes referents

Zigmunds Balodis

Tālr. +37167300291

e-pasta adrese: zigmunds.balodis@vamoic.gov.lv

 

Papildus informācija:

Š.g. 28.februārī plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 38, tirgus izpētes ietvaros norisināsies informatīvā tikšanās, kuras laikā uzņēmumu pārstāvjiem būs iespēja klātienē apskatīt individuālo ekipējumu, kam paredzēta apkope. Pasākumu organizē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs;

Dalībai tikšanās drīkst pieteikties visi nozari pārstāvošie interesenti. Tikšanās drīkstēs piedalīties tikai reģistrētie dalībnieki.

Dalību pieteikt, rakstot e-pastā: zigmunds.balodis@vamoic.gov.lv;

Pieteikumā lūdzam norādīt:

  1. vārdu un uzvārdu.
  2. kontaktinformāciju (tālruņa numurs un e-pasta adrese).
  3. pārstāvētais uzņēmums (institūcija) un ieņemamais amats.
  4. pārstāvētā uzņēmuma (institūcijas) darbības joma.

Reģistrācijas termiņš līdz 24.02.2020. plkst.14.00 (pēc minētā termiņa iesūtītie reģistrācijas pieprasījumi netiks apstrādāti).