Industriālo dvieļu un absorbējošo paklāju serviss

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP TRNC

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Industriālo dvieļu un absorbējošo paklāju serviss”

Tirgus izpētes mērķis: NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Transporta remonta nodrošinājuma centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Industriālo dvieļu un absorbējošo paklāju serviss nodrošina netīrumu savākšanu uzņēmumos un to utilizēšanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam (28.10.2010. likums/ LV, 183 (4375), 17.11.2010). Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – martins.konstva@mil.lv.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 20.11.2020. plkst. 16:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Kpr. Mārtiņš.Konstva

Tel. +371 26555127

martins.konstva@mil.lv