IRIDIUM Satelīt sakaru pakalpojumi un abonēšana (SO rajons)

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecības štābs

Plānotais iepirkums: „IRIDIUM Satelīt sakaru pakalpojumi un abonēšana (SO rajons)” (paredzamā līguma izpilde 17.12.2019. – 18.12.2024.)

Tirgus izpētes mērķis: Apzināt komersantu iespējas nodrošināt pakalpojumu un tehniskās specifikācijas prasības.

Tirgus izpētes informācijas Iesniedzējam: Par piedalīšanos cenu aptaujas procedūrā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: vasilijs.uvarovs@mil.lv

Tirgus izpētes pieteikuma termiņš: līdz 24.10.19. plkst. 11:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Vasilijs Uvarovs

vasilijs.uvarovs@mil.lv