ITD mikroautobusa iegāde un aprīkošana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:

NBS NP 2.RNC

Plānoto iepirkumu nosaukums:

“ITD mikroautobusa iegāde un aprīkošana”

Tirgus priekšizpētes mērķis:

2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski rakstot uz e-pasta adresi: aleksejs.kuprejevs@mil.lv .

Tirgus priekšizpētes termiņš:

līdz 16.08.2021. plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Aleksejs Kuprejevs, e-pasta adrese: aleksejs.kuprejevs@mil.lv.