Izdienas zīmju izgatavošana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Izdienas zīmju izgatavošana”

Tirgus priekšizpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (komersantam): Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties pa tālruņiem: +371 28317450, +371 65002581 vai elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: sanita.aunina@mil.lv

Tirgus priekšizpētes termiņš:

līdz 25.09.2020. plkst.: 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Sanita Ainiņa

sanita.aunina@mil.lv

+371 65002581