Karabīnes Lee Enfield durkļa ar maksti hromēšana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Štāba bataljons

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Karabīnes Lee Enfield durkļa ar maksti hromēšana”

Tirgus izpētes mērķis: pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi -  juris.mics@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 25.10.2021, plkst. 10:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā)

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

srž. J.Mičs

Mob. +371 26752212