KIAS kombinētā kaujas formas tērpa un aizsardzības līdzekļu komplekts “SNIPER/RECON”

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC)

Iepirkums: KIAS kombinētā kaujas formas tērpa un aizsardzības līdzekļu komplekts “SNIPER/RECON”

Tirgus izpētes mērķis: VAMOIC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu plānoto iepirkumu. 

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu plānotā iepirkuma detalizētas funkcionālās prasības šim tirgus izpētes priekšmetam, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: zanda.tiesniece@vamoic.gov.lv

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 26.08.2019. plkst. 23:59 pa e-pastu.

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra

pārvaldes referente Zanda Tiesniece (tālr. 67300243);

e-pasta adrese: zanda.tiesniece@vamoic.gov.lv

 

The State Centre for Defence Military Sites and Procurement of the Republic of Latvia announces market research for “KIAS combined combat uniform and personal protective equipment kit “SNIPER/RECON””.

Market research purpose is to find out companies abilities to procure above mentioned production, as well as average market prices.

In order to receive detailed technical requirements of the planned procurement for market
research subject, please send an application to the e-mail address:
zanda.tiesniece@vamoic.gov.lv
Market research deadline August 26, 2019 23:59 (GMT+2) via e-mail
(applications after the deadline will not be processed).