Kuģa telpu atjaunošanas remonti un MTL iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (NP 1.RNC)

Plānotais iepirkums: “Kuģa telpu atjaunošanas remonti un materiāltehnisko līdzekļu (MTL) iegāde” (Plauktu iegāde un uzstādīšana bocmaņa noliktavā, pārtikas noliktavā (A-53) / Virsnieku ēdamzāles atjaunošanas remonts (A-53))

Tirgus izpētes mērķis: NP 1.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: juris.oleksa@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 2.aprīlim plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Juris Oleksa

Tālr. +371 29159547

e-pasts: juris.oleksa@mil.lv