Kvalitatīvais pētījums – auditorijas analīze “Latvijas iedzīvotāju izpratne par Visaptverošās valsts aizsardzību un tās ieviešanu”

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Aizsardzības ministrija

Iepirkums: Kvalitatīvais pētījums – auditorijas analīze “Latvijas iedzīvotāju izpratne par Visaptverošās valsts aizsardzību un tās ieviešanu”

Tirgus izpētes mērķis: Aizsardzības ministrijas ir ieinteresēta pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas kvalitatīvā pētījuma – auditorijas analīzei (pētījuma veikšanas metode - fokusa grupas).

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu iepirkuma tehniskās prasības, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: dace.kundrate@mod.gov.lv.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 28.06.2019. plkst. 12:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi dace.kundrate@mod.gov.lv .

Tirgus izpētes kontaktpersona:

AM Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja Dace Kundrāte

e-pasts: dace.kundrate@mod.gov.lv