Latvijas Republikas ūdenstilpņu skenēšanas pakalpojums ar daudzstaru eholotu

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Latvijas Republikas ūdenstilpņu skenēšanas pakalpojums ar daudzstaru eholotu”

Tirgus izpētes mērķis: Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu (brīvā formā) uz e-pasta adresi Peteris.Petersons@lgia.gov.lv

Pieteikumu iesūtījušie uzņēmēji saņems iepirkuma tehnisko specifikāciju uz norādīto e-pasta adresi.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 08.04.2021. līdz plkst. 17:00.

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

Tālizpētes nodaļas vadītājs Pēteris Pētersons

Mob.: 26522801

Peteris.Petersons@lgia.gov.lv