Lidlauka pārvaldības personāla apmācība

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānoto iepirkumu nosaukums: “Lidlauka pārvaldības personāla apmācība”

Tirgus priekšizpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: olga.kuduma@mil.lv.

Tirgus priekšizpētes termiņš: līdz 25.06.2020. plkst. 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Virsleitnante Olga Kuduma

+371 26299219

olga.kuduma@mil.lv