M109 datu sagatavošanas nodaļas darba ekrāns

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 3.RNC

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “M109 datu sagatavošanas nodaļas darba ekrāns”

Tirgus izpētes mērķis: 3.RNC ir ieinteresēts noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi - eriks.zvirbulis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 06.05.2021. plkst. 10:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Srž. Ēriks Zvirbulis

Tel. +37167335634

Mob.+37128607318

E-pasts: eriks.zvirbulis@mil.lv