“Mēbeļu iegāde”

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Aicinājums piedalīties tirgus izpētes procesā

Pasūtītājs:

NBS NP 3.RNC

Tirgus izpētes mērķis:

3.RNC ir ieinteresēts noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – antra.berzina@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš:

līdz 20.04.2021, plkst. 10:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Antra Bērziņa

Tel. +3725454682;

E-pasts: antra.berzina@mil.lv