Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs

Plānotā iepirkuma nosaukums: Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un  aprīkojuma noma   

Tirgus izpētes mērķis: 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs ir ieinteresēts noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas.

Tirgus izpētes informācijas pieejamība iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un, lai saņemtu plānotā iepirkuma priekšmeta funkcionālās prasības, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: girts.edolfs@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 24.11.2023. plkst. 12:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Ģirts Ēdolfs

girts.edolfs@mil.lv