Mugursoma KMPS-MOD1 MMS 90L olīvzaļa iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Mugursoma KMPS-MOD1 MMS 90L olīvzaļa iegāde

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: zigmunds.balodis@valic.gov.lv  

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 06.10.2023. plkst. 16:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Zigmunds Balodis

(tālr. (+371) 2 8393254; e-pasts: zigmunds.balodis@valic.gov.lv)