Multirotoru tipa bezpilota lidaparāta iegāde ģeomagnētisko mērījumu veikšanai

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums
Pasūtītājs:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums:

Multirotoru tipa bezpilota lidaparāta iegāde ģeomagnētisko mērījumu veikšanai

Tirgus izpētes mērķis:
Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot ieinteresēto Piegādātāju spējas un
vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):
Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: 

ivars.bergmanis@lgia.gov.lv

Pieteikumu iesūtījušie uzņēmēji saņems iepirkuma tehnisko specifikāciju uz
norādīto e-pasta adresi.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš:
līdz 28.09.2023. plkst. 17:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:
Ivars Bergmanis
(tālr.: 22319836, ivars.bergmanis@lgia.gov.lv)