Mūzikas instrumenti un orķestra aprīkojums

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Plānotais iepirkums: Mūzikas instrumenti un orķestra aprīkojums profesionālai pūtēju orķestra un estrādes ansambļu darbības nodrošināšanai

Tirgus izpētes mērķis: Pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai uzzinātu, kādus instrumentus un aprīkojumu plānots iegādāties, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: kaspars.puikevskis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 10.07.2020. plkst. 17:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Kaspars Puikevics-Puikevskis

Tel. +371 25645256

e-pasts: kaspars.puikevskis@mil.lv