Nakts redzamības signālierīču, GPS ierīču un signālu paneļu iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: Nakts redzamības signālierīču, GPS ierīču un signālu paneļu iegāde:

  • Signālierīce, nakts redzamības, KSIP-Mod1 “SAR/ID”;
  • Signālierīce, nakts redzamības, KSIP-Mod2 “SAR/ID”;
  • GPS ierīce, KSIP-Mod1, “SAR/ID”;
  • Panelis, signālu, KSIP-Mod1, “SAR/ID”

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu plānotā iepirkuma tehnisko specifikāciju projektus šiem tirgus izpētes priekšmetiem, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: zigmunds.balodis@valic.gov.lv

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 27.01.2021. plkst. 17:00 pa e-pastu.

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Zigmunds Balodis

Tālr. +371 2 8393254

e-pasta adrese: zigmunds.balodis@valic.gov.lv