Osciloskopa iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānotā iepirkuma nosaukums: Osciloskopa iegāde”

Tirgus priekšizpētes mērķis:

2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (komersantam): Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: andris.mezinskis@mil.lv .

Tirgus priekšizpētes termiņš:

līdz 20.10.2020. plkst.: 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Andris Mežinskis

andris.mezinskis@mil.lv