Pārvietojamā basketbola/strītbola groza konstrukcijas iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums:Pārvietojamā basketbola/strītbola groza konstrukcijas iegāde”

Tirgus izpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – aleksandrs.selezens@mil.lv  

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 25.11.2019. plkst. 12:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā). 

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Aleksandrs Selezens

aleksandrs.selezens@mil.lv