Personāla telts "Base X" rezerves daļas

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Tirgus izpētes mērķis: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība ir ieinteresēta pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: ivars.bunka@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 30.09.2021. plkst. 15:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Ivars Bunka

(tālr.:29150799, ivars.bunka@mil.lv).