Piekabju remonts un rezerves daļu iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Iepirkums: “Piekabju remonts un rezerves daļu iegāde”

Tirgus izpētes mērķis: Pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: dainis.vilums@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 24.01.2020. plkst. 13:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Dainis Viļums

Tel.: +371 67844620; mob.t. +371 26586574

e-pasts: dainis.vilums@mil.lv