Pilotu pierakstu grāmatiņas

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC 

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: Pilotu pierakstu grāmatiņas (lidotāju pieredzes (lidojumu stundu) uzskaitei, daudzums – 25 gab.)

Tirgus izpētes mērķis: NP 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas, vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – kristaps.kancs@mil.lv .

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 06.04.2020. plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Kristaps Kančs

e-pasts: kristaps.kancs@mil.lv