Poligrāfijas izejmateriālu (papīra) piegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Iepirkuma priekšmets: “Poligrāfijas izejmateriālu (papīra) piegāde”

Tirgus izpētes mērķis: Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu (brīvā formā) uz e-pasta adresi Martins.Kitovs@lgia.gov.lv

Pieteikumu iesūtījušie uzņēmēji saņems iepirkuma tehnisko specifikāciju uz norādīto e-pasta adresi. Paredzamais iepirkuma apjoms 12 mēnešu periodā: 276 000 loksnes.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 29.04.2021. līdz plkst. 17:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

Tipogrāfijas “Latvijas karte” vadītājs

Mārtiņš Kitovs

Mob.: 26655066

Martins.Kitovs@lgia.gov.lv