Profesionālā digitālā foto/video spoguļkamera

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Plānotais iepirkums: “Profesionālā digitālā foto/video spoguļkamera”

Tirgus izpētes mērķis: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība ir ieinteresēta pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmuma spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējiem: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi sergejs.silkalns2@mil.lv

NBS vajadzībām nepieciešams iegādāties profesionālās digitālās foto/video spoguļkameras.

Pielietojums: Augstas kvalitātes ciparu tehnoloģijas foto, video iegūšana un pārnese uz ciparu datu nesēju. Precizējošu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar tirgus izpētes kontaktpersonu.

Tirgus izpētes termiņš: 03.07.2020. plkst. 17.00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Sergejs Silkalns

Mob. tel. +371 25678466

sergejs.silkalns2@mil.lv