Profesionālās angļu valodas apguve Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra personālam

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Profesionālās angļu valodas apguve Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra personālam

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: zigmunds.balodis@valic.gov.lv  

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 20.05.2022. plkst. 16:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Zigmunds Balodis

(tālr.: +371 2 8393254, e-pasts: zigmunds.balodis@valic.gov.lv)