Robotizēta tahimetra un tā papildu aprīkojuma iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Iepirkuma priekšmets: ,,Robotizēta tahimetra un tā papildu aprīkojuma iegāde”

Tirgus izpētes mērķis: Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu (brīvā formā) uz e-pasta adresi Viesturs.Sprogis@lgia.gov.lv

Pieteikumu iesūtījušie uzņēmēji saņems iepirkuma tehnisko specifikāciju uz norādīto e-pasta adresi.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 10.06.2019. līdz plkst. 17:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļas vecākais ģeodēzijas inženieris

Viesturs Sproģis

Mob.: 22017596

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!