Saliekamā degvielas uzpildes stacija ar tilpumu 100 m3

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS

Plānotais iepirkums: „Saliekamā degvielas uzpildes stacija ar tilpumu 100 m3” (4 komplekti)

Tirgus izpētes mērķis: NBS ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas Latvijas Republikā un ārvalstīs, nodrošinot  MTL ražošanu un piegādi atbilstoši NBS sagatavotajā tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kā arī MTL iegādes izmaksas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: maris.krasovskis@mil.lv.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 17.05.2019. plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona: Vsrž. Māris Krasovskis, maris.krasovskis@mil.lv