Saliekamā gulta, galdi, soli, krēsli

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Iepirkums: “Saliekamā gulta, galdi, soli, krēsli”

Pasūtītājs: Zemessardzes štābs (ZSŠ)

Tirgus izpētes mērķis: ZSŠ ir ieinteresēts savlaicīgi noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preci un vidējās tirgus cenas saliekamiem galdiem, gultām, soliem un krēsliem.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: agris.sprancmanis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 13.02.2019. plkst. 15:00

Tirgus izpētes kontaktpersona: Agris Sprancmanis (tālr: 26477925, agris.sprancmanis@mil.lv)

 

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!