Šaušanas mērķu iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Iegāde: Šaušanas mērķu iegāde

Pasūtītājs: Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība

Tirgus izpētes mērķis: Pirms uzaicinājuma nosūtīšanas noskaidrot izpildītāju loku un spējas veikt iespieddarbus, izgatavot divu veida papīra mērķus (Nr. 2k un Nr.4), 500mm x 500mm formātā, kopskaitā līdz 32000 eksemplāru un noskaidrot maksimālo izpildes termiņu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējs:  Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un informācijas saņemšanai lūdzam sūtīt pieteikumu par šaušanas mērķiem uz e-pasta adresi: andris.grugulis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 8.oktobrim plkst.11:00

Tirgus izpētes kontaktpersona: Andris Grugulis, e-pasts: andris.grugulis@mil.lv,  kontakta tālrunis +371 67804423