Sausās uzturdevas

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Apvienotais štābs

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums:

  1. “Sausās uzturdevas pamatēdiena iepirkums daudzslāņu iepakojuma materiālā ar alumīnija slāni un bezliesmas sildelementu”;
  2. “Sausās uzturdevas maizes iepirkums”;
  3. “Sausās uzturdevas militārajām vajadzībām komplektēšana un iepakošana”.

Tirgus izpētes mērķis:  NBS ir ieinteresēti pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas veikt sausās uzturdevas sastāvdaļu –maizes un pamatēdiena iegādes, kā arī komplektēšanas iespējas, kā arī noskaidrot vidējās tirgus cenas minēto iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācija iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – Ingrida.Eidina@mil.lv un Sanita.Vaidere@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 23.12.2019. plkst. 12:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā). 

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersonas:

kapteine I.Eidiņa-Mežsēta

e-pasts: Ingrida.Eidina@mil.lv

Tel.: +371 67071143

Mob.tel.: +371 26454212

 

virsseržante S.Vaidere

e-pasts: Sanita.Vaidere@mil.lv

Tel.: +371 67071049

Mob.tel.:+371 28618506

 

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!